Visionsplan for Fladhøj

Forbedrede adgangsforhold, øget synligheden af hallen og udvikling af nye aktivitetstilbud og faciliteter ved Fladhøj Idrætscenter i Rødekro.

Indhold

  Følg arbejdet her

  Fra september 2020 til marts 2021 er der afholdt workshops for interessenter i og omkring Fladhøj Idrætscenter. Muligheder, drømme og behov er skitseret, og resultatet ses i analysegrundlaget udarbejdet af Arkitektfirmaet Keingart - space activators. Keingart har stor erfaring og en meget innovativ tilgang til udvikling af idrætsfaciliteter.

  Se det fulde analysegrundlag her

  Analysegrundlaget danner baggrund for en samlet visionsplan for området, der kommer med bud på sammenhænge mellem Fladhøj Idrætscenter og de institutioner, der er blevet bygget rundt om anlægget. Planen tager højde for områdets fremtidige muligheder i form af bedre adgangsforhold til hallen, parkering samt et nyt udeområde, der binder institutionerne og målgruppernes ønsker og behov sammen.

  Derudover er der synliggjort et behov for at skabe nye muligheder i området, der kan løse kapacitetsudfordringer og indfri ønsket blandt borgere og foreninger om et fælles samlings- og mødested i byen. Arbejdet med visionsplanen skal danne grundlag for gode synergier mellem facilitet og aktivitet både indendørs og udendørs. 

  Visionsplanen er inddelt i to dele. Et kortsigtet perspektiv, der tager udgangspunkt i ønsker og behov her og nu samt et langsigtet perspektiv, der skal ses som et forslag til, hvordan idrætsfaciliteter i området bør udvikles frem mod 2040. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 31. maj 2022 visionsplanens del 1 efter endt høringsperiode og et par justeringer.

  Se den samlede visionsplan for Fladhøj Idrætscenter her

  Den 13. september og den 13. oktober 2022 har Aktiv Aabenraa afholdt interessentmøder. Dette for at kunne tage næste skridt og omdanne visionsplanens del 1 til konkrete handlinger og realiserbare projekter.

  Til mødet den 13. oktober blev der nedsat en styregruppe for arbejdet med visionsplanen. Styregruppen repræsenterer området i bred forstand gennem både udviklingsråd, skole, børnehave, hal, idrætsforening samt øvrige af området aktive foreninger. 

  Områdets interessenter har derudover nedsat en støtteforening for arbejdet med en Hal 2. Dette deltager Aktiv Aabenraa ikke aktivt i.

  Se oplægget fra mødet den 13. oktober 2022 her

  Siden efteråret 2022 er der indgået et samarbejde med A78 Arkitekter om at løse områdets udfordringer angående forbedrede adgangsforhold og øget synlighed. A78 er i september 2023 ved at lægge sidste hånd på materialet.

  Der arbejdes på et opdateret udeområde ved indgangsparti og cafeteria.

  Rødekro Tennis Klub er snart i mål med deres anden Padel Tennis bane.

  Rødekro IF Fodbold undersøger mulighederne for deres anden kunstgræsbane.

  Der udvikles løbende på "den vilde" legeplads overfor børnehave og hal.

  Forbliv opdateret på denne side

  Har du spørgsmål til arbejdet kontakt Projektkoordinator Erik Uldall Hansen euh@aabenraa.dk eller Aktivitetskoordinator Maja Lykke Schmidt malsc@aabenraa.dk 

  Sidst opdateret: 20. september 2023