Visionsplan for Hjordkær Hallen

Aktiv Aabenraa ønsker at sikre de bedst mulige rammer for det gode liv i bevægelse i og omkring de kommunale idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune. Visionsplanen for Hjordkær Hallen er et samarbejde med DGI Facilitetsudvikling.

Indhold

  Følg arbejdet her

  I august og september 2021 er der afholdt to visionsseminar og individuelle dialogmøder med interesser i og omkring Hjordkær Hallen. Muligheder, drømme og behov er skitseret, og inputs er samlet i et opsamlingsnotat udarbejdet sammen med DGI Facilitetsudvikling.

  Se invitation til opstartsmøde den 18. august 2021 her

  Læs det fulde opsamlingsnotat og anbefalinger fra DGI her

  Den 14. marts 2022 er oplægget præsenteret og bearbejdet i fællesskab. Resultatet er en rammeaftale og fælles visionsplan for området. Der er nedsat en sparringsgruppe blandt områdets interessenter, som skal varetage de kommende udviklingstiltag - og arbejdet er i fuld gang sammen med A78 arkitekter.

  Visionsplanen skal danne baggrund for Hjordkær Hallens fremtidige udvikling og fremsætter et fælles værdigrundlag for området mange interessenter. Visionsplanen danner afsæt for nye muligheder i området og bør være med til at binde eksisterende initiativer sammen med de nuværende faciliteter. 

  Se rammeaftale og fælles visionsplan for Hjordkær Idrætsanlæg her

  Der er nedsat en sparringsgruppe blandt områdets interessenter, der skal hjælpe med at sætte delmål og være Aktiv Aabenraas dialogpartner i udviklings-og implementeringsprocessen.

  Gruppen består af repræsentanter fra foreningslivet, skole, børnehus, lokalråd, støtteforening m.fl. og arbejdet med visionsplanens delmål er i fuld gang sammen med A78 arkitekter.

  Siden samarbejdet med DGI Facilitetsudvikling har både områdets interessenter og Aktiv Aabenraa været i gang.

  Aktivitetspladsen "Pulsen" er indviet.

  A78 har udarbejdet forslag til indgangsparti og ankomst.

  HUIF undersøger mulighederne for både Padel Tennis og kunstgræsbane.

  Næste skridt er at søge midler til øvrige delmål.

  Forbliv opdateret på denne side

  Har du spørgsmål til arbejdet kontakt Projektkoordinator Erik Uldall Hansen euh@aabenraa.dk eller Aktivitetskoordinator Maja Lykke Schmidt malsc@aabenraa.dk 

  Sidst opdateret: 23. januar 2024